Toerusting

Stel leer én leven centraal op catechisatie

19 mei 2021
Het valt op dat in de Bijbel de geloofsleer en de praktijk van alledag nauw op elkaar betrokken zijn. Zo zou het op catechisatie ook moeten zijn, …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Prikkelende pedagogiek: omdat het onze opdracht is

19 mei 2021
Onderstaand artikel verscheen als samenvatting van een lezing van dr. G.A. van den Brink die hij op het Driestar College in Gouda hield voor …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Hoe krijg je een groep aan het praten?

19 mei 2021
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Het belang van orde

19 mei 2021
In dit artikel wordt ingegaan op de noodzaak van orde, ordeproblematiek en ordeverstoringen.
Ontwikkeld door Goed in vorm

Veel kinderen lopen vast in de kerk

19 mei 2021
Club en catechisatie zijn meestal, net als scholen, georganiseerd op basis van leeftijd, niet op grond van kwaliteit. Het trieste gevolg is dat veel …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Doeners en catechese

19 mei 2021
Gerard is 19 jaar. Hij werkt in de metaal. Hij heeft jarenlang de catechisatie gevolgd en is daar wisselend over te spreken. Erg afhankelijk van wie …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Geloofsbeleving van jeugd met autisme

19 mei 2021
In bijna elke kerkelijke gemeente zijn ze er wel: kinderen en jongeren met autisme. En ze horen er helemaal bij. Het is belangrijk om als …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Een Bijbelse en bij hun leeftijd passende spiegel

19 mei 2021
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren

19 mei 2021
Hoe sluit je in het kinder- en jeugdwerk aan bij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren? Als leidinggevende krijg je soms de meeste onverwachte …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Kennis versus beleving - hoe zit dat bij diverse catechesemethoden?

19 mei 2021
Vroeger lag de nadruk op kennisoverdracht en was het gebruikelijk om jongeren artikelen uit de Heidelbergse Catechismus uit het hoofd te laten leren. …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Bijbelse lijnen over de Heilige Doop

19 mei 2021
Onze gedoopte kinderen zijn bij hun naam genoemd. God Zelf heeft Zijn Verbondsnaam aan de naam van onze kinderen verbonden bij de Heilige Doop. Er …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Discussies helpen doeners niet verder

19 mei 2021
“Waarom zou je na een inleiding tegen jongeren niet kunnen zeggen: ‘Wie dit genoeg vindt mag nu naar huis’?” Lezing van Laurens Snoek over …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Geloofstwijfels bij pubers en jongeren

19 mei 2021
Hoe begeleid je pubers en jongeren die twijfels over het geloof hebben? In dit artikel stelt Laurens Snoek, als docent en opleider werkzaam bij de …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Jongere heeft geloofsgesprek met ouders broodnodig

19 mei 2021
Dit is een opmerkelijk resultaat uit het lectoraatsonderzoek ”Vorming vanuit de Bron” onder (v)mbo-jongeren. Hoe kan het dan dat zo’n gesprek …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Samen leren geloven

19 mei 2021
Belijdenis doen betekende het einde van de catechisatie-jaren. Want daarna was er niets meer. Geen kring voor twintigers, geen Bijbelkring. Er was …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Onbekend maakt onbemind

19 mei 2021
We slingeren nogal eens heen en weer. Van catechese als een kleine cursus dogmatiek naar catechese als praatgroep waarin het eigenlijk alleen gaat om …
Ontwikkeld door Goed in vorm

‘Stille tijd’ kan ook zonder stilzitten

5 mei 2021
Hoe komt het dat ‘doener-jongeren’ vaak moeite hebben met bidden, Bijbellezen en het houden van ‘stille tijd’? Joanne Westeneng, student aan …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Doeners tot Christus leiden – zeven handvatten

5 mei 2021
Hoe leid ik jongeren, en dan met name de doeners, in de prediking tot de Heere Jezus? Hoe neem je hen bij de hand?
Ontwikkeld door Goed in vorm

Zo bereik je het hart van doeners! 16 tips

5 mei 2021
Hoe bereik je het hart van doeners? Een belangrijke vraag! Ruim de helft van de jongeren is namelijk meer doener dan denker. We zetten 16 tips op een …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Aandacht voor denkers, doeners én voelers

5 mei 2021
Doeners in de kerk. Regelmatig hoor je die term, en ik voel me hier enorm bij betrokken. Graag maak ik een paar opmerkingen die wellicht helpen bij …
Ontwikkeld door Goed in vorm

‘Rechtvaardigmaking? Dan moet ik heel diep graven’

5 mei 2021
“Als ik als doener een preek hoor en er komt weinig praktijk bij kijken, dan heb ik zoiets van: wat doe ik hier en waarom zou ik gaan geloven?”
Ontwikkeld door Goed in vorm

Lever weer maatwerk voor doener

5 mei 2021
Doeners zijn het slachtoffer geworden van de kenniseconomie. Het is tijd voor maatwerk.
Ontwikkeld door Goed in vorm

Doeners doen ertoe in het Koninkrijk

5 mei 2021
Doeners in de kerk verdienen onze aandacht. Zij hebben namelijk een belangrijke rol in het Koninkrijk van God.
Ontwikkeld door Goed in vorm

Hebben denkers een hogere rang dan doeners?

5 mei 2021
Deze lezing is gehouden op het symposium 'Doeners in de kerk', dat het startschot was voor het project over doeners in de kerk. De lezing is zowel …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Onderzoek naar kerkverlating jongeren

2 december 2020
Waarom verlaten jongeren de kerk? Daar heeft de Zwolse Gereformeerde Hogeschool onderzoek naar gedaan. In onderstaand filmpje wordt hier meer van …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Jongeren en kerkverlating

1 december 2020
Levi Oussoren deed in 20212 via de Christelijke Hogeschool Windesheim onderzoek naar kerkverlating onder jongeren uit kerken van evangelische en …
Ontwikkeld door Goed in vorm

Wees een verbinder die begrijpt

6 november 2020
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Goed in vorm